U zoekt naar :

HomeDisclaimer

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten.
Tenzij anders vermeld is de inhoud van deze website gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie (CC-BY-SA). Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is, is toegestaan voor zowel commercieel als niet-commercieel werk, onder voorwaarde van naamsvermelding van de licentiegever. Tevens kan hergebruikte of verwerkte inhoud uitsluitend onder dezelfde licentie worden verspreid.

Privacybescherming
LookOfar.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy. Informatie over hoe LookOfar.nl omgaat met persoonlijke gegevens staat heironder beschreven.

Welke gegevens slaat LookOfar.nl van u op als u onze website bezoekt
Als een bezoeker gebruik maakt van de LookOfar.nl website, registreert onze webserver automatisch de domeinnaam en het IP-adres van deze bezoeker. Daarnaast wordt vastgesteld welke internetbrowser (bv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) wordt gebruikt door de bezoeker. De opgeslagen gegevens bevatten geen persoonlijke informatie, enkel het IP-adres van de computer en de gebruikte internetbrowser wordt geregistreerd.

Wat doen ‘cookies’ op een computer?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat jouw computer is te onderscheiden van andere. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven terwijl je de site gebruikt. In een cookie worden de voorkeuren voor een bepaalde website opgeslagen. Cookies zijn niet in staat gegevens van de computer af te lezen of door te zenden.

DISCLAIMER
LookOfar.nl besteedt veel zorg en aandacht aan het beheer van deze site en de daarin opgenomen gegevens. Desondanks kunnen LookOfar.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. LookOfar.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen, uitingen en meningen in artikelen, mededelingen en reacties op de pagina’s van LookOfar.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of LookOfar.nl. Op geen enkele manier kan LookOfar.nl verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. LookOfar.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. LookOfar.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Verwijzingen naar andere websites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. LookOfar.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. LookOfar.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

gratis levering
snelle levering
kwaliteit
veilig betalen
;
© Spectaculis B.V / LookOfar / 2014 - 2021